Ακατέργαστο πλυμένο αλάτι

Πρόκειται για ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι το οποίο αφού πλυθεί με νερό και καθαριστεί με μηχανικό τρόπο στραγγίζεται μέχρι να απομακρυνθεί το νερό. 

Διαθέτουμε 2 τύπους ακατέργαστου πλυμένου άλατος διαφορετικής κοκκομετρικής σύστασης ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Μερικές από τις χρήσεις του ακατέργαστου πλυμένου άλατος: πισίνες, αποσκλήρυνση νερού, ζωοτροφές, αποχιονισμό δρόμων, βαφεία- φινιριστήρια ρούχων, παραγωγή ελιάς, τουρσιών, κονσερβοποιία, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ο.κ.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25 κιλών, big bag τόνου, χύμα επί αυτοκινήτου.

ΤΙΜΗ

5,65€

Προσθήκη στη σύγκριση

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόκειται για ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι το οποίο αφού πλυθεί με νερό και καθαριστεί με μηχανικό τρόπο στραγγίζεται μέχρι να απομακρυνθεί το νερό. 

Διαθέτουμε 2 τύπους ακατέργαστου πλυμένου άλατος διαφορετικής κοκκομετρικής σύστασης ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Μερικές από τις χρήσεις του ακατέργαστου πλυμένου άλατος: πισίνες, αποσκλήρυνση νερού, ζωοτροφές, αποχιονισμό δρόμων, βαφεία- φινιριστήρια ρούχων, παραγωγή ελιάς, τουρσιών, κονσερβοποιία, βιολογικοί καθαρισμοί κ.ο.κ.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25 κιλών, big bag τόνου, χύμα επί αυτοκινήτου.

Σχετικά προϊόντα