Επεξεργασμένο ψιλό βιομηχανικό αλάτι

Πρόκειται για ψιλό θαλασσινό επεξεργασμένο αλάτι.

Μερικές από τις χρήσεις του επεξεργασμένου ψιλού βιομηχανικού άλατος είναι: ζωοτροφές, πισίνες, βαφεία- φινιριστήρια καθώς και για την επεξεργασία ορισμένων τύπων δερμάτων.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25 κιλών, big bag τόνου

ΤΙΜΗ

6,22€

Προσθήκη στη σύγκριση

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόκειται για ψιλό θαλασσινό επεξεργασμένο αλάτι.

Μερικές από τις χρήσεις του επεξεργασμένου ψιλού βιομηχανικού άλατος είναι: ζωοτροφές, πισίνες, βαφεία- φινιριστήρια καθώς και για την επεξεργασία ορισμένων τύπων δερμάτων.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25 κιλών, big bag τόνου

Σχετικά προϊόντα