Επεξεργασμένο χοντρό θαλασσινό αλάτι αφαλάτωσης

Πρόκειται για ειδικό αλάτι που προωρίζεται μόνο για την αφαλάτωση του νερού και για την ηλεκτρόλυση της πισίνας.

Ο συγκεκριμένος τύπος διατίθεται σε ομοιόμορφους χονδρόκκοκους κόκους χωρίς υγρασία απαλλαγμένο από ξένα σώματα, υγρασία, πρόσθετα και αντισυσοματικά.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25, 10 κιλών, big bag τόνου.

ΤΙΜΗ

2,83€

Προσθήκη στη σύγκριση

Περισσότερες πληροφορίες

Πρόκειται για ειδικό αλάτι που προωρίζεται μόνο για την αφαλάτωση του νερού και για την ηλεκτρόλυση της πισίνας.

Ο συγκεκριμένος τύπος διατίθεται σε ομοιόμορφους χονδρόκκοκους κόκους χωρίς υγρασία απαλλαγμένο από ξένα σώματα, υγρασία, πρόσθετα και αντισυσοματικά.

Διατίθεται σε σάκους HDPE των 25, 10 κιλών, big bag τόνου.

Σχετικά προϊόντα